Generali, z myślą o następstwach nieszczęśliwych wypadków – PAKIET DLA DZIECKA - Ubezpieczenia

Pośrednictwo Ubezpieczeniowo – Finansowe Arkadiusz Kamiński
Przejdź do treści

Generali, z myślą o następstwach nieszczęśliwych wypadków – PAKIET DLA DZIECKA

Ubezpieczenia > oferty > Generali
      
Z ubezpieczeniem Generali dziecko będzie objęte ochroną ubezpieczeniową całą dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od miejsca pobytu – w szkole, w domu, w górach i nad morzem. Ubezpieczenie chroni Państwa pociechy m.in. w przypadku:
 • pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku lub zatrucia pokarmowego,
 • pokrycia kosztów rehabilitacji lub leczenia w prywatnych placówkach medycznych
 • czasowej niezdolności do nauki,
 • śmierci rodziców w nieszczęśliwym wypadku
 • wstrząśnienia mózgu,
 • zdiagnozowania sepsy
 • świadczenie nawet do 10 000 zł za naprawę, wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • w przypadku pogryzienia przez zwierzęta,
 • odszkodowanie w razie poparzenia i odmrożenia,
 • pokrycie kosztów odbudowy stomatologicznej,
 • zatrucia pokarmowego, wskutek którego Ubezpieczony był hospitalizowany
 • uciążliwości leczenia.

Główne zalety produktu:
 • ubezpieczenie dla wszystkich dzieci od dnia narodzin do 18-tego roku życia i osób w wieku do 26 roku życia, kontynuujących naukę w trybie dziennym,
 • szeroki zakres z wieloma świadczeniami,
 • do wyboru jeden z czterech wariantów ubezpieczenia NNW - tabela świadczeń poniżej lub ulotka do pobrania
 • z tytułu uszczerbku ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie
 • odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku wyczynowego uprawiania sportu dla osób do 18 roku życia
 • możliwość objęcia ochroną już od dnia następnego
 • wypłata odszkodowania z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu z progresją
 • prosty proces likwidacji szkód: • zgłoszenie szkody – osobiście, telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną
Pośrednictwo
Ubezpieczeniowo – Finansowe
Arkadiusz Kamiński
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści