Compensa TU S.A. VIG – Ubezpieczenia SZKOLNE dla DZIECI I MŁODZIEŻY - Ubezpieczenia

Pośrednictwo Ubezpieczeniowo – Finansowe Arkadiusz Kamiński
Przejdź do treści

Compensa TU S.A. VIG – Ubezpieczenia SZKOLNE dla DZIECI I MŁODZIEŻY

Ubezpieczenia > oferty > Compensa
 • w definicji nieszczęśliwego wypadku uwzględnia się także (+):
  1. zawał serca i udar mózgu,
  2. usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa,
  3. utonięcie,
  4. atak epileptyczny,
  5. omdlenie;
 • w zakresie sport w pozaszkolnych klubach i sekcjach sportowych oraz sporty walki i obronne takie jak karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido, kursy samoobrony, signum polonicum, rekonstrukcja walk, bitew historycznych (+);
 • dodatkowe świadczenie za uszczerbek (+50%) na skutek ataku terrorystycznego/rozruchów na terenie UE (+);
 • jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu na skutek wypadku płatne pod warunkiem 14 dniowego pobytu;
 • świadczenie zwrotu kosztów poszukiwania do 5.000 zł. w przypadku zaginięcia dziecka (+);
 • wysokie limity na koszty leczenia, rehabilitacji i zakupu środków pomocniczych po wypadku (+);
 • w każdym wariancie dodano świadczenie za pobyt w szpitalu na skutek choroby (+), płatne od 1-go dnia pod warunkiem 5 dniowego pobytu (-);
 • świadczenie za pogryzienie przez psa, kota, użądlenia 200 pln – wystarczy, że Ubezpieczony skorzystał z pomocy leczenia ambulatoryjnego (+);
 • w definicji kosztów leczenia uwzględnione także leki przepisane przez lekarza w związku z wypadkiem (+);
 • świadczenie za śmierć w wypadku rodzica/opiekuna prawnego w wysokości 10.000 zł (+);
 • limit dla świadczenia zwrotu kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku, nie więcej niż 400 zł w okresie ubezpieczenia (+);
 • pomoc psychologiczna związana ze skutkami wypadku do 400 zł. (+);
 • usługa Compensa iMe – pomoc informatyczna (2 zgłoszenia w okresie polisy) w przypadku awarii komputera, laptopa, tabletu ubezpieczonego (+);
Ubezpieczenie zawierane jest w formie imiennej a przystąpienia do ubezpieczenia następuje poprzez dokonaną przez Rodzica/Opiekuna prawnego rejestrację i płatność on-line przez Internet.
Dla zainteresowanych Rodziców możliwość dokupienia wyższej sumy ubezpieczenia NNW.
Wysokie zniżki od 30% na ubezpieczenia mieszkaniowe.
Dodatkowo
Dla zainteresowanych Rodziców możliwość dokupienia wyższej sumy ubezpieczenia NNW. Wysokie zniżki od 30% na ubezpieczenia mieszkaniowe.
Pośrednictwo
Ubezpieczeniowo – Finansowe
Arkadiusz Kamiński
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści