Ubezpieczenie Ochrony Prawnej dla Oświaty - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej dla Oświaty

Ubezpieczenia > oferty > UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ
Załącznik nr 1 - Wytyczne Dyrektora Departamentu MSP i Klienta Indywidualnego w zakresie sprzedaży ubezpieczeń szkolnych w 2022/2023 r. (W/01/01/06/2022/DMKI)

Na podstawie deklaracji przystąpienia Ubezpieczonego i za pobraniem składki, InterRisk obejmuje ochroną ubezpieczeniową, w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, dyrektora, zastępcę dyrektora oraz osobę pełniącą obowiązki dyrektora placówki oświatowej albo nauczycieli oraz innych pracowników placówki oświatowej, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w razie wystąpienia w okresie ubezpieczenia wypadku ubezpieczeniowego w zakresie Ochrony Prawnej.

  1. Na ubezpieczenie Ochrony Prawnej składają się ubezpieczenie Asysty Prawnej oraz ubezpieczenie kosztów reprezentacji interesów prawnych Ubezpieczonego.
  2. Ubezpieczenie może zostać wykupione w następujących wariantach:
Rodzaj wariantu
Ubezpieczony
Typ umowy
Suma ubezpieczenia
kosztów Asysty
i Ochrony Prawnej
Składka roczna
od osoby
Wariant I
nauczyciele i pracownicy placówki oświatowej
grupowa
5.000 zł.
69 zł.
Wariant II
dyrektor, zastępca dyrektora
oraz osoba pełniąca
obowiązki dyrektora
indywidualna
15.000 zł.
146,01 zł.
Kontakt w sprawie zgłoszenia wniosku o udzielnie Asysty Prawnej pod numerem telefonu: (22) 749 62 01 (koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora) oraz adres e-mail: eduinterrisk@asystaprawnika.pl.
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo
Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.:  (+48) 694-49-49-53 
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści