IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

IKZE czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego wprowadziła Ustawa z 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398), umożliwiając założenie, obok funkcjonującego już indywidualnego konta emerytalnego (IKE), dodatkowego indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

W ten sposób katalog produktów związanych z dobrowolnym oszczędzaniem na emeryturę od dnia 1 stycznia 2012 r. został poszerzony o nowy produkt.

W IKZE wprowadzono ulgę podatkową, polegającą na odliczaniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ...

więcej
0

Szybka ścieżka likwidacji szkód w Warcie

Komunikat prasowy

09.07.2012

Szybkie ścieżki likwidacji sprawdzają się po burzach

W gorącym i burzowym pierwszym tygodniu lipca klienci WARTY zgłaszali dziennie o około 60 proc. więcej szkód niż zwykle. Towarzystwo szacuje, że w ubezpieczeniach mienia około 40-45 proc. szkód zostanie zlikwidowanych w trybie uproszczonym, czyli bez oględzin rzeczoznawcy.

Ponad 1400 szkód dziennie zgłaszali klienci WARTY w pierwszym tygodniu lipca, w którym przez Polskę przetaczały się letnie burze. – To około 60 proc. więcej zgłoszeń niż przeciętnie w drugim kwartale tego roku – podaje ...

więcej
0

Generali wobec nawałnic

W związku z nawałnicami, jakie nawiedziły w ostatnich dniach Polskę, najbardziej ucierpiała miejscowość Bisztynek. Generali podjęło wszelkie możliwe kroki, aby jako ubezpieczyciel części mieszkańców, natychmiast rozpocząć proces likwidacji szkód. Na miejsce niezwłocznie udali się wykwalifikowani likwidatorzy, których zadaniem były szybkie oględziny, gromadzenie dokumentacji oraz niezwłoczne rozpoczęcie procesu wypłaty ewentualnych odszkodowań.

„Jesteśmy kompleksowo przygotowani do realizacji procesu likwidacji szkód na terenie Bisztynka i pobliskich Bartoszyc. Podobne działania Generali podjęło na terenach innych poszkodowanych miejscowości: Złotoryi, Olszyny Lubańskiej i Świerzawy.
Na terenie poszkodowanych ...

więcej
0

Oferta dla szkół

Szanowni Państwo

Od kilku już lat głównym nurtem moich zainteresowań ubezpieczeniowych jest dział ubezpieczeń grupowych od następstw nieszczęśliwych wypadków, tzw. NNW, kierowanych do różnego typu placówek oświatowych: żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i wyższych.

Stale współpracuję z kilkudziesięcioma instytucjami, do których uczęszcza kilka tysięcy dzieci i młodzieży. Poprzez profesjonalne podejście, pomoc w doborze optymalnych wariantów ubezpieczenia, nienaganną obsługę i dostępność, wypełnianie wcześniej ustalonych uzgodnień, sukcesywnie poszerzam grono osób, spośród dyrektorów i przedstawicieli Rady Rodziców, które zaufały mojej osobie.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe ...

więcej
0

O ubezpieczeniach słów kilka cz1.

Ubezpieczenia grupowe

W miarę upływu czasu coraz więcej osób z większym zainteresowaniem spogląda i analizuje posiadane przez siebie grupowe ubezpieczenie na życie. Zapewne jest to efekt rosnącego poziomu świadomości ubezpieczeniowej, na którą ma wpływ coraz częstsza obecność poruszanej przeze mnie tematyki w różnego typu mediach i ogólnodostępnych publikatorach. Jednocześnie zabiegi towarzystw ubezpieczeniowych i ich przedstawicieli, zarówno o charakterze marketingowym oraz zmierzającym do dogłębnego przeanalizowania sytuacji, potrzeb potencjalnego klienta, podnosi poziom wiedzy o posiadanych umowach ubezpieczenia. Dotychczasowe doświadczenie zdobyte podczas pracy ...

więcej
0